Refundacja Protez piersi przez NFZ

Proteza piersi kod ¶rodka P.92 limit 280 zł NFZ refunduje 100% tej kwoty. czyli 280 złRefundacja Proteza piersi
- Protezę piersi w cenie limitu 280 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie.( za ważne i potwierdzone przez NFZ zlecenie )
- Jeżeli proteza piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji czyli więcej niż 280 zł pacjent dopłaca różnicę pomiędzy cen± zakupionej piersi, a limitem.


Jak uzyskać refundację?
1. Zlecenie na refundację protezy piersi wystawia lekarz: onkolog, chirurg.
2. Wypełnione przez lekarza zlecenie, należy potwierdzić w swoim Oddziale NFZ.
3. Potwierdzone przez NFZ zlecenia s± realizowane w Salonie Bogadar ul.Kasprowicza 58 01-871 Warszawa.


UWAGA!
Zlecenie na protezę piersi można uzyskać raz na dwa lata.